Denný archív: 2. júna 2016


tracetek
Detekcia úniku kvapaliny TraceTek, bola vyvynutá firmou Raychem začiatkom 80. tych rokov minulého storočia. Systém si okamžite získal veľké množstvo spokojných klientov od USA až po Shanghai. Systém TracTek je dominantným riešením pre detekciu úniku vody v budovách ako aj úniku paliva, resp. iných kvapalín v priemysle, a to vďaka […]

TraceTek – detekcia úniku kvapaliny