Raychem - ochrana odkvapov, zvodov a potrubi

Systém HWAT – ideálne nahrádza cirkulačné potrubie na údržbu teploty teplej vody v potrubí.

HWAT nahrada za cirkulacne potrubie

Systém HWAT nahrádza cirkulačné potrubie a spĺňa aj požiadavky ministerstva zdravotníctva pre použitie v nemocničných zariadeniach. V dôsledku jednotrúbkového systému na teplú vodu, ktorý má menej trúbiek, menší objem vody a menšiu tepelnú stratu ako cirkulačný systém, je riziko akýchkoľvek bakteriologických problémov významne nižšie ako pri dvojtrúbkovom systéme.

Flexibilita

  • Požiadavky na priestor pre potrubie boli znížené, pretože nie je prítomné žiadne spätné potrubie. Stúpačky, šachty a otvory je možné minimalizovať a uvoľnit tak priestor pre iné technické zariadenia objektu.
  • K existujúcemu objektu je možné doplniť ďalšie poschodie alebo prístavbu bez straty komfortu. Novú čásť objektu je možné k systému udržiavania teploty teplej vody pripojiť jednoducho, rýchlo a hospodárne, bez nutnosti akejkoľvek hydraulickej kompenzácie.
  • Existujpci cirkulačný systém je možné tam, kde je to účelné, jednoducho zmodernizovať aj po častiach.
  • Miestnosti alebo podlažia je možné bez problémov prenajímať tretím osobám, pretože je možné zabezpečiť samostatnú fakturáciu nákladov na používánie teplej vody.

Nízke investičné náklady

  • Systém neobsahuje žiadne čerpadla, regulačné ventily alebo dvojité vodomery, kábel na udržiavanie teploty je pripevnený priamo k potrubiu na teplú vodu pod tepelnou izolaciou.
  • Odpadá nutná, časovo a finančne náročná montáž spätného potrubia..

Úspora až 60% energie

S jednotrúbkovým systémom Raychem HWAT  je možné energiu spotrebovanú na rozvod teplej vody znížiť o 60 % v porovnání s množstvom, ktoré potrebuje cirkulačný systém. HWAT systém môže priniesť významné zníženie CO2, pokiaľ se pre napájanie systému využívá elektrická energia z ekologických zdrojov, ako sú napríklad slnečné kolektory, kombinovaná výroba tepla a energie a iné zdroje nenapájané zo siete.

Jednotrúbkový systém má iba jedinú vetvu, takže odpadá tepelná strata v spätnom potrubí. Daľšou výhodou je absencia cirkulačného čerpadla. Tým sa znižuje spotreba elektrickej energie a naviac sa minimalizuje riziko možných mechanických závad systému. Náklady na údržbu sú navyše absolútne zanedbateľné.

 

Najväčšie Referencie

  • University of Bath (Anglicko) – úspora 54% na rozvode teplej vody
  • Jydsk Technologisk Institut (Dánsko) – úspora 48% na rozvode teplej vody

Súvisiace:

Na stiahnutie: